• יו"ר: ד"ר משה פרנקל
  • מזכיר: ד"ר רם שאנני
  • גזבר: ד"ר נוח סמואלס

החדשות

27.03.2017, 07:53
27.03.2017, 07:50
27.03.2017, 07:47