• יו"ר: ד"ר משה פרנקל
  • מזכיר: ד"ר רם שאנני
  • גזבר: ד"ר נוח סמואלס

החדשות

25.01.2024, 13:04
18.12.2023, 11:00
30.11.2023, 12:36
26.01.2023, 12:54
08.03.2022, 06:55
20.04.2020, 09:45