• יו"ר: ד"ר משה פרנקל
  • מזכיר: ד"ר רם שאנני
  • גזבר: ד"ר נוח סמואלס
אודות החברה הישראלית לרפואה משלימה

החברה הישראלית לרפואה משלימה
The Israeli Society for Complementary Medicine

החברה הישראלית לרפואה משלימה הוקמה בשנת 2002 במסגרת ההסתדרות הרפואית הישראלית. בחברה 150 חברים, מרביתם רופאים, אנשי מקצוע רפואי וחוקרים בעלי עניין ברפואה משלימה ומשולבת מתחומי הסיעוד, הרוקחות, הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, משפט, אתיקה, היסטוריה של הרפואה, רפואה מסורתית, היסטוריה של הרפואה ועוד.

החברה מהווה קהילה של רופאים, חוקרים ומטפלים האמונים על שילוב הרפואה המשלימה והקונבנציונאלית. מדובר בארגון גג של רופאים המתעניינים בשילוב רפואה משלימה ברפואה המקובלת בצורה מבוקרת.

החברה פועלת במספר אפיקים לקידום מספר מטרות:

• קידום הגישה הרפואית המשולבת והאינטגרטיבית במערכת הבריאות בישראל, בהסתדרות הרפואית הישראלית, במוסדות האקדמיה והחינוך הרפואי הקונבנציונאלי והמשלים בארץ

• יצירת תשתית לשיתוף פעולה בין רופאים , מטפלים וחוקרים לקידום נושא הרפואה המשלימה והמשלבת במדינת ישראל.

• להוות גוף מייעץ לגורמים ציבוריים בנושאי:
- תהליכי רישוי
- מידע לציבור
- יצירת הנחיות לשילוב טיפולים ברפואה משלימה באינדיקציות רפואיות שונות ובניית ניירות עמדה מתאימים
- הערכת יעילות הטיפולים והמוצרים השונים שמשווקים תחת הכותרת של "רפואה חלופית ומשלימה"

• ליצור מאגר מידע שיתבסס בעיקרו על פרסומים בספרות המדעית אודות יעילות, רעילות ותופעות לוואי של הטיפולים המשלימים השונים.
מאגר מידע שיהיה נגיש:
- לרופאים
- לציבור הרחב

• בניית מערך מחקר וגיוס משאבים למחקר ברפואה משלימה ומשלבת

• ארגון כנסים מדעיים

• בניית קשר עם בתי הספר לרפואה ובתי הספר לרפואה משלימה ע"י פתוח גישה מושכלת המשלבת את הרפואה המשלימה בתוך הרפואה המקובלת וחשיפה מתאימה של הסטודנטים והמתמחים השונים לאפשרות זו.

• יצירת קשרי חוץ עם גורמים אקדמיים בעולם בעלי עניין ברפואה משלבת.

• תמיכה במערך הדרכה לרופאים ועובדי רפואה אחרים שיקדם את נושא הרפואה המשלבת בצורה מושכלת.

פעילויות החברה כוללות את ההיבטים הבאים:

1. קדום הגישה הרפואית המשולבת והאינטגרטיבית במערכת הבריאות בישראל, בהסתדרות הרפואית הישראלית, במוסדות האקדמיה והחינוך הרפואי הקונבנציונאלי והמשלים בארץ
הפעילויות בתחום זה כוללות:

א. נציגות של החברה בוועדה הממשלתית להסדרת הרפואה הממשלתית בישראל
ב. דיאלוג עם חברות ואיגודי רופאים בהר"י
ג. פרסום המלצות וקווים מנחים בהיבט של רפואה משלימה ומשולבת בשיתוף הר"י (לדוגמה: המלצות והנחיות עדכניות לניהול כאב על רקע מחלת הסרטן)
ד. דיאלוג עם ראשי הקופות המשלימות בישראל לרבות ארגון כנסים מדעים משותפים
ה. דיאלוג עם ארגונים מקצועיים של מטפלים ברפואה משלימה וארגון הגג של המטפלים

2. כנסים וימי עיון בדגש מדעי וטיפולי ברפואה משולבת. בשנים האחרונות נערכו הכנסים הבאים:

• כנס המחקר הצפון אמריקאי ברפואה משלימה ומשולבת במיניאפוליס, 2009 ובאדמונטון קנדה ב-2006. החברה השתתפה בכנס במעמד של Participating Organization לרבות מושבים בנושאים של רפואה משלבת בישראל, אונקולוגיה אינטגרטיבית ונושאים אחרים.

• סדנה בינלאומית מטעם החברה וחוקרים מובילים בארה"ב בתחום הטיפול האינטגרטיבי בכאב ובעקה (stress) במסגרת הכנס הבינלאומי ה-19 של ההסתדרות הרפואית הישראלית.
• הכנס המדעי השנתי של החברה הישראלית לרפואה משלימה – הכנס המדעי באוקטובר 2010 הוקדש לנושא שילוב רפואה משלימה במערכות הבריאות בישראל.

• הכנס המדעי השנתי ב-2011 - במכון למחקר אלקיסמי בבקה אל גרביה שדן ברפואה המסורתית- צמיחה מהשורשים

• ימי עיון בנושא גישה משולבת לטיפול בכאב (בשיתוף האגודה הישראלית לכאב), הטיפול האינטגרטיבי באונקולוגיה בנשים (בשיתוף האיגוד הישראלי לגניקולוגיה אונקולוגית), הטיפול ברפואה משולבת בילדים וברפואת משפחה (בשיתוף העמותה הישראלית לצמחי מרפא) והכינוסים הישראלים לרפואה משולבת בחיפה וירושלים.

• מעורבות פעילה בכנס בינלאומי מזרח-תיכוני שהתקיים בשיתוף הקונסורציום האונקולוגי המזרח תיכוני MECC ורשות המחקר הלאומית של נורבגיה ברפואה משלימה NAFKAM בקפריסין בנושא אונקולוגיה ברפואה מסורתית ואינטגרטיבית במזרח התיכון.

3. קבוצות לימוד ופעילות לימודית - קבוצות העניין מגובשות לפי מפתח קליני ונושאי חתך:
קבוצות עניין קליניות:

• רפואת משפחה/פנימית אינטגרטיבית, אונקולוגיה אינטגרטיבית, נוירולוגיה ורפואת כאב אינטגרטיבית, רפואת ילדים משולבת , בריאות הנפש ורפואת נשים אינטגרטיבית
קבוצות עניין לפי מפתח מקצועי משלים:
• רפואת צמחים/תזונה, רפואה סינית מסורתית, רפואה הודית (איורוודה), רפואת גוף-נפש, הומיאופתיה, רפואה אנתרופוסופית ורפואת מגע ותנועה
קבוצות עניין בנושאי חתך כלליים:
• מחקר אינטגרטיבי, הוראה אינטגרטיבית, ותחיקה-רגולציה-אתיקה ברפואה משלימה

חברי הקבוצה יכולים לשלוח זה לזה מאמרים פרי עטם, להתייעץ בנושאים קליניים ומחקריים ולהשתתף בארגון הרצאות ומושבים בכנסים ברפואה משלימה. השיבוץ לקבוצות העניין נעשה על בסיס שאלון הצטרפות בו החברים מציינים את תחומי העניין שלהם. הקשר בין החברים בקבוצה נערך באמצעות האי מייל כך שאינו מצריך נדודים ברחבי הארץ.

ד"ר משה פרנקל
יו"ר החברה הישראלית לרפואה משלימה בהסתדרות הרפואית הישראלית

לאתר החברה הישראלית לרפואה משלימה
ניהול האתר: ד"ר אלון קליין

יצירת קשר: יו"ר החברה ד"ר משה פרנקל מייל
גזבר החברה: ד"ר נוח סמואלס מייל
מזכיר החברה: ד"ר רם שאנני מייל
חבר וועד: ד"ר אלון רשף מייל