• יו"ר: ד"ר משה פרנקל
  • מזכיר: ד"ר רם שאנני
  • גזבר: ד"ר נוח סמואלס

החדשות

10.10.2019, 15:33
10.10.2019, 12:00
10.10.2019, 08:45