• יו"ר: ד"ר משה פרנקל
  • מזכיר: ד"ר רם שאנני
  • גזבר: ד"ר נוח סמואלס

פרופ' ערן בן-אריה

30.05.2024, 08:10
26.01.2023, 12:54
01.03.2016, 10:02