• יו"ר: ד"ר משה פרנקל
  • מזכיר: ד"ר רם שאנני
  • גזבר: ד"ר נוח סמואלס

ד''ר משה פרנקל

יו"ר החברה הישראלית לרפואה משלימה, ההסתדרות הרפואית בישראל