• יו"ר: ד"ר משה פרנקל
  • מזכיר: ד"ר רם שאנני
  • גזבר: ד"ר נוח סמואלס

פרופ' ערן בן אריה ופרופ' ח"ק אלעד שיף

30.11.2023, 12:36